Interim verksamhetsutvecklare
Lös komplexa problem, stimulera utveckling och effektivitet med Fredrik Langborg som stöd till ledningen i stora projekt och i linjeorganisationer. Ledningen får en reflekterande,  och erfaren samtalspartner som tar ett helhetsperspektiv och ger förslag på skräddarsydd design för utveckling och utförande med fokus på:

 Organisationsförbättring och ledningsfrågor.

• Konstruktivt samarbete och kommunikation inom och mellan team, enheter, avdelningar, regioner, projekt etc.

• Förändringsarbete i praktiken – med förståelse för kontext och ambitioner skapas anpassade aktiviter för att underlätta förändringsarbete.

Uppdraget kan vara projektbaserat (interim) eller kontinuerligt beroende på de utmaningar som organisationen står inför. Omfattningen bestäms utifrån kundens behov på ett flexibelt sätt. 


nikita-kachanovsky-bLY5JqP_Ldw-unsplash (1)