Förbättra organisationen
  Läs om "fem ledarskaps-mindset" för att lyckas i en komplex, osäker och föränderlig omvärld  

  

Ladda ned PDF

Stärk och utveckla ledare och organisation för att vara resilienta* när externa och interna krav skiftar

Fredrik Langborg är rådgivare, facilitator och interim verksamhetsutvecklare för utveckling av organisation, ledningsteam och individer som sedan 1996 förvärvat erfarenhet, förhållningssätt och forskningsbaserade metoder/modeller som fungerar i komplexitet, oavsett bransch. Boka ett kostnadsfritt video- eller telefonmöte för att berätta om situationen i organisationen, resonera om utmaningar och möjligheter. Det kommer bli ett givande samtal med nya perspektiv. 

*Resiliens beskriver ett systems förmåga att anpassa sig till, återhämta sig från eller växa i närvaro av störningar eller stressfaktorer.

Mail till Fredrik

Resilienta organisationer har ett ledarskap som reflekterar och uppmuntrar tänkande från flera perspektiv, skapar en inkluderande kultur som förändrar sig efter omvärldens krav och som drar nytta av ny teknik och effektiva arbetsprocesser 

Tre erbjudanden för organisationsförbättring i stora projekt och för organisationer som helhet


Förändrade och effektivare arbetssätt

Involvera på ett sätt som gör att organisationen både utvecklar och använder effektivare arbetssätt. Möjliggör organisatoriskt lärande som ger affärsnytta för kunderna och utveckling för medarbetarna.

Fredrik Langborg


 Executive Coaching och Rådgivning
Skapa ett utrymme för individuell reflektion som gör att du växer som ledare och ökar effekten av ditt ledarskap. Vi samskapar anpassade aktiviter för organisations- och affärsutmaningar. Stärk uthållig glädje och motivation i ledarrollen. 

Referenser sedan 1996