Lyckas med organisationsförbättring
  5 ledar-mindset i en komplex, osäker och föränderlig omvärld  

  

Ladda ned PDF

Öka projektets eller verksamhetens lönsamhet, attraktivitet och effektivitet i en omvärld som är komplex, osäker och föränderlig

Fredrik Langborg är senior management- och organisationskonsult som sedan 1996 förvärvat erfarenhet, förhållningssätt och metoder som fungerar i komplexitet, oavsett bransch. Boka ett video- eller telefonmöte för att berätta om situationen i organisationen, resonera om utmaningar och möjligheter. Det kommer bli ett givande samtal med nya perspektiv.

Ja, låt oss boka ett möte

Fantastiska resultat (och motsatsen) skapas av människorna i organisationen

Tre konsulttjänster för integrerad organisationsförbättring

i stora projekt och för organisationen som helhet


Effektivare arbetssätt

Involvera på ett sätt som gör att organisationen både utvecklar och använder effektivare arbetssätt. Möjliggör organisatoriskt lärande som ger affärsnytta för kunderna och utveckling för medarbetarna.

Fredrik Langborg

Senior management- & organisationskonsult

Executive Coaching
Skapa ett utrymme för individuell reflektion som gör att du växer som ledare och ökar effekten av ditt ledarskap. Ta fram anpassade lösningar på organisations- och affärsutmaningar. Hitta uthållig glädje och motivation i ledarrollen. 

Referenser sedan 1996